Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

Ping An Bank | Ngân Hàng Ping An Trung Quốc

Ngân Ping An Bank là một ngân hàng thương mại cổ phần của Trung Quốc có trụ sở chính tại Thâm Quyến. Nó chủ yếu hoạt động tại Trung Quốc Đại lục với chi nhánh đại diện tại Hồng Kông. Ngân hàng cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực bán lẻ và ngân hàng doanh nghiệp, bao gồm cả dịch vụ ngân hàng đầu tư.

Ngân hàng Ping An (tên viết tắt chứng khoán SZSE: PAB; mã chứng khoán: 000001) là một ngân hàng thương mại cổ phần trên toàn quốc có trụ sở chính tại Thâm Quyến. Ping An Bank trước đây được gọi là Công ty TNHH Ngân hàng Phát triển Thâm Quyến và được đổi tên thành Ngân hàng Bình An vào tháng 7 cùng năm sau khi sáp nhập Công ty TNHH Ngân hàng Ping An trước đây vào tháng 6 năm 2012. Công ty (Tập đoàn) Bảo hiểm Ping An của China, Ltd., cùng với các công ty con, nắm giữ tổng cộng khoảng 58% cổ phần của Ping An Bank và do đó là cổ đông kiểm soát của Ping An Bank. Tính đến tháng 6 năm 2016, Ping An Bank có 38.600 nhân viên và cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng cho khách hàng thông qua 58 chi nhánh và 1.037 đại lý trên khắp Trung Quốc.

Ping An Bank


Tuân theo triết lý “hướng vào khách hàng (bên ngoài) và hướng vào con người (bên trong)”, Ping An Bank tiếp tục “thay đổi, đổi mới và phát triển”, tập trung vào “bốn bánh xe” (ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng bán lẻ, giao dịch liên ngân hàng và đầu tư ngân hàng), lấy “chuyên môn hóa, tăng cường, tài chính tích hợp và tài chính internet” làm chiến lược hoạt động, nghĩ ra khái niệm ngân hàng, thúc đẩy cải cách bên cung trong ngành ngân hàng, và chủ động hỗ trợ sự phát triển của kinh tế nhằm tạo điều kiện chuyển đổi toàn diện nền kinh tế Trung Quốc.


Ngân hàng Bình An tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức và triển khai hệ thống các đơn vị kinh doanh. Tính đến tháng 6 năm 2016, Ngân hàng có tất cả 11 đơn vị kinh doanh sản phẩm, 6 đơn vị kinh doanh ngành và 1 đơn vị kinh doanh nền tảng, tạo thành mô hình “bao phủ toàn diện” của chuỗi kinh doanh bao gồm bảy ngành, đó là bất động sản, năng lượng và khai khoáng, vận tải. , hậu cần hiện đại, nông nghiệp hiện đại, y tế và văn hóa và du lịch, do đó phục vụ tốt hơn nền kinh tế thực với hoạt động chuyên biệt.

Logo Ping An Bank
Logo Ping An Group (trái) và logo Ping An Bank (phải)


Tính đến ngày 30/6/2016, tổng tài sản của Ping An Bank lên tới 2.800,983 tỷ NDT, tăng trưởng 11,72% so với đầu năm; số dư của tất cả các khoản tiền gửi là 1.898,348 tỷ NDT, tăng 9,48% so với đầu năm, dẫn đầu các công ty cùng ngành, với sự gia tăng ổn định về thị phần; số dư các khoản cho vay (bao gồm cả chiết khấu tín phiếu) đạt 1.358,021 tỷ NDT, tăng 11,67% so với đầu năm; thu nhập hoạt động là 54,769 tỷ NDT, tăng trưởng 17,59% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận hoạt động trước dự phòng tăng 28,26% so với cùng kỳ lên 36,156 tỷ NDT; lợi nhuận ròng là 12,292 tỷ NDT, tăng 6,10% so với cùng kỳ năm ngoái; và tỷ lệ an toàn vốn là 11,82% đã được ghi nhận, đáp ứng yêu cầu quy định.


Đối với lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp, tính đến 30/6/2016, số dư tiền gửi của doanh nghiệp tăng 11,41% so với đầu năm, trong khi dư nợ cho vay doanh nghiệp (không bao gồm chiết khấu tín phiếu) tăng 13,14% so với đầu năm; số dư tín dụng tài trợ thương mại là 547,777 tỷ NDT, tăng 11,38% so với đầu năm. Nền tảng “Orange-e-Net” do Ping An Bank thành lập tuân theo định vị chiến lược “tài chính chuỗi cung ứng + tài chính Internet”, nhằm mục đích xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện nhắm vào chuỗi ngành và chuyển đổi DNVVN. Mô hình dịch vụ “B2B, B2C đến C2B” sáng tạo đã hỗ trợ hiệu quả mô hình phát triển “Internet + công nghiệp + tài chính” toàn diện.


Đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, tại thời điểm 30/6/2016, dư nợ cho vay bán lẻ (bao gồm cả thẻ tín dụng) ghi nhận mức tăng trưởng 3,53% so với đầu năm. Tài sản được quản lý cho khách hàng cá nhân tăng nhanh chóng lên hơn 720 tỷ NDT vào cuối kỳ, tăng 8,52% so với đầu năm. Bộ phận kinh doanh bán lẻ đã tận dụng sức mạnh tài chính tích hợp của Tập đoàn Ping An và nguồn lực của Ngân hàng về mạng lưới nền tảng chuyên nghiệp, các sản phẩm và kênh được cấp phép đầy đủ, đẩy nhanh tốc độ di chuyển và chuyển đổi của khách hàng, đồng thời củng cố hơn nữa nền tảng kinh doanh bán lẻ. Ping An Bank đã chứng kiến ​​sự gia tăng ổn định về số lượng khách hàng và cơ cấu khách hàng được tối ưu hóa liên tục. Tính đến ngày 30/6/2016, Ping An Bank có 35,4344 triệu khách hàng bán lẻ, tăng 11,57% so với đầu năm, trong đó, số lượng khách hàng quản lý tài sản và khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn ngân hàng tư nhân đạt lần lượt 314.900 và 15.700, tăng lần lượt 10,07% và 8,74% so với đầu năm. Ngân hàng Ping An đã bắt đầu với sự chuyển đổi sâu sắc trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ của mình và bắt đầu thực hiện chiến lược chuyển đổi bán lẻ 2.0, không tốn nhiều công sức để thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngân hàng bán lẻ thông minh bằng cách xoay quanh 7 chiến lược quan trọng của thu hút khách hàng, thông minh tài khoản tổng thể, cơ sở khách hàng, sản phẩm, kênh, CNTT và cấu trúc. Trong tương lai, Ping An sẽ kinh doanh bán lẻ dựa trên các kịch bản cuộc sống của con người, đưa các dịch vụ tài chính tích hợp vào các tình huống cuộc sống hàng ngày và nâng cấp hơn nữa nền tảng dịch vụ tài chính tích hợp của “Một khách hàng, một tài khoản, nhiều sản phẩm và dịch vụ một cửa ”.


Đối với hoạt động kinh doanh ngân quỹ và liên ngân hàng, Ping An Bank duy trì chiến lược hoạt động “vốn nhỏ hơn, cơ cấu tốt hơn, khách hàng được đánh giá cao và hiệu quả tốt”, theo đó đẩy mạnh chuyển đổi mô hình hoạt động, mở rộng cơ sở khách hàng và lượng giao dịch và liên tục đã tối ưu hóa cơ cấu tài sản - nợ liên ngân hàng để nâng cao lợi tức đầu tư, giảm chi phí nợ liên ngân hàng và mở rộng các nguồn thu nhập ngoài lãi thuần, do đó tiến tới việc tối ưu hóa cơ cấu doanh thu. Trong năm 2016, tác động của ba thương hiệu kinh doanh “Ngân hàng vàng”, “Chuyên gia quyền chọn” và “Giao dịch thông minh” của Ngân hàng Bình An tiếp tục tăng lên. “Hang-E-Tong”, một nền tảng liên ngân hàng trực tuyến, đã tung ra các sản phẩm đa dạng và trở thành một nền tảng giao dịch tài sản tài chính hàng đầu với khối lượng giao dịch vượt quá 2.000 tỷ NDT, phục vụ 1.111 khách hàng,


Đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng đầu tư của Ngân hàng Bình An, tính đến ngày 30/6/2016, thu nhập thuần ngoài lãi đạt 2,278 tỷ NDT; và số dư ròng của các tài sản đang được lưu ký lên tới 4,75 nghìn tỷ NDT, tăng 28,73% so với đầu năm, mang lại thu nhập từ phí lưu ký là 2 tỷ NDT, tăng 31,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Ping An thúc đẩy quỹ ngành của mình như một lĩnh vực chính trong hoạt động kinh doanh ngân hàng đầu tư của mình để hỗ trợ nền kinh tế thực và tự mình tham gia vào các công trình khu vực trọng điểm mang lại lợi ích cho cộng đồng; Nó cũng coi trọng các khách hàng hợp tác chiến lược, tạo điều kiện hợp tác sâu rộng với các chuỗi ngành và các công ty lớn từ các lĩnh vực khác nhau và tập trung vào các vùng chiến lược và các ngành công nghiệp hỗ trợ chính do chính phủ Trung Quốc đặt ra theo chính sách Một vành đai, một con đường.   


Đối với lĩnh vực tài chính doanh nghiệp nhỏ, trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô tiếp tục biến động và đi xuống, Ngân hàng Bình An tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu tín dụng và cắt giảm các khoản cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ có hạn mức tín dụng và nợ chồng chất. Tại thời điểm 30/6/2016, số dư các khoản cho vay do Khối Doanh nghiệp Tài chính Doanh nghiệp Nhỏ quản lý là 111,751 tỷ NDT, giảm 12,48% so với đầu năm. Để đối phó với sự thay đổi của thị trường, Ngân hàng Ping An đã cho ra mắt khoản vay Dai Dai Ping An Vay Bảo đảm bằng nhà với sự đảm bảo mạnh mẽ, và số dư khoản vay đã lên tới 2,50 tỷ NDT kể từ khi ra mắt.


Đối với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Ping An Bank coi trọng nhân viên và bồi dưỡng nhân tài. Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống khuyến khích và đánh giá hiệu suất khoa học, cung cấp cho nhân viên của chúng tôi một cơ chế đánh giá công bằng và các cơ hội phát triển đa dạng; chúng tôi coi trọng việc ươm mầm tài năng và sử dụng đầy đủ các nguồn lực tài chính tổng hợp của Ping An và các nguồn lực đào tạo cao cấp bên ngoài để bắt đầu chương trình đào tạo học viên quản lý đầu tiên về tài chính tích hợp ở đại lục và triển khai các chương trình đào tạo cho các ứng viên tiềm năng cao và học viên của Orange Navigation, do đó tích lũy tài năng cho phát triển tài chính tổng hợp. Đồng thời, chúng tôi cũng nỗ lực xây dựng “Văn hóa gia đình”, khởi xướng các hoạt động quan tâm và tổ chức nhiều câu lạc bộ sức khỏe và giải trí cho nhân viên của mình để giải tỏa lo lắng cho họ,


Đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Ping An Bank luôn tích cực thực hiện vai trò của mình để đóng góp cho xã hội. Chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội và kết hợp tính bền vững của doanh nghiệp vào chiến lược tổng thể; chúng tôi tích cực phát triển tài chính bao trùm và thúc đẩy tín dụng xanh để hỗ trợ đổi mới và phát triển nền kinh tế các-bon thấp, nền kinh tế chu kỳ và nền kinh tế vi mô. Chúng tôi truyền năng lượng tích cực trong hành động và cống hiến cho xã hội thông qua việc cứu trợ thiên tai, quyên góp cho các trường học, giúp đỡ những người kém may mắn và cung cấp các dịch vụ tình nguyện. Trong nửa đầu năm 2016, Ngân hàng Bình An đã phát động một chiến dịch công ích trên khắp Trung Quốc, cung cấp các sản phẩm chống say nắng và hạ nhiệt độ cho những người làm việc ngoài trời vào mùa hè nóng nực, chăm sóc họ và truyền tải năng lượng tích cực trong xã hội. 


Trong những năm gần đây, Ping An Bank đã giành được các danh hiệu như “Ngân hàng Cổ phần Tốt nhất của Năm”, “Top 100 Công ty niêm yết được Nhà đầu tư tôn trọng nhất”, “Ngân hàng Tốt nhất về Dịch vụ Tài chính Chuỗi Cung ứng”; Orange-e-Net đã nhận được các giải thưởng bao gồm “Giải thưởng Đổi mới Sản phẩm Tài chính Top 10” của The Banker và “Giải thưởng Trường hợp Xuất sắc về Tài chính Chuỗi Cung ứng Trực tuyến năm 2015”; “Ping An Orange” đã nhận được các giải thưởng bao gồm “Mô hình kinh doanh tốt nhất trong năm - Giải thưởng đổi mới” của Liên minh Ngân hàng trực tuyến Trung Quốc và “Mười sáng kiến ​​tài chính Internet tốt nhất trong năm” của The Banker.


Ping An Bank  tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng thương mại. Nó hoạt động thông qua các hoạt động kinh doanh ngân hàng sau: tiền gửi công chúng, phát hành các khoản vay ngắn hạn và dài hạn, xử lý các khoản thanh toán trong nước và nước ngoài, xử lý chấp nhận và chiết khấu tín phiếu, phát hành trái phiếu tài chính, bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ, mua và bán chính phủ và trái phiếu tài chính, cam kết cho vay liên ngân hàng, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh thẻ ngân hàng, cung cấp dịch vụ tín dụng & bảo lãnh, kinh doanh chấp nhận thanh toán bảo hiểm, dịch vụ két an toàn, kinh doanh mua bán và thanh toán ngoại hối, ngân hàng nước ngoài, tư vấn tài chính, kinh doanh vàng và tín dụng dịch vụ điều tra và tham vấn. Công ty được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1987 và có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Trung Quốc.


Năm 2016 là năm khởi đầu để Ping An Bank áp dụng chiến lược “ba bước” mới. Nó sẽ tập trung vào “nâng cao chất lượng và hiệu quả” để xây dựng “ba thẻ tên” “tài chính cửa hàng, tài chính thông minh, tài chính thân thiện với môi trường” và thúc đẩy chiến lược tài chính chuỗi toàn ngành của “C + SIE + R” mô hình (khách hàng cốt lõi + khách hàng chuỗi cung ứng / khách hàng chuỗi ngành / khách hàng hệ sinh thái + khách hàng bán lẻ).


Trong tương lai, Ping An Bank sẽ tiếp tục dựa trên nền tảng tài chính tích hợp của Ping An Group, nhằm cung cấp trải nghiệm dịch vụ tài chính tích hợp toàn diện “Một khách hàng, một tài khoản, nhiều sản phẩm và dịch vụ một cửa” cho khách hàng của chúng tôi bằng cách khởi xướng mô hình hoạt động thông minh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi bên cung của Ngân hàng để nắm bắt cơ hội trong các ngành chiến lược mới nổi của quốc gia. Ngoài ra, bằng cách tận dụng lợi thế cốt lõi của tài chính tích hợp, Ngân hàng sẽ tiếp tục thiết lập các điểm tăng trưởng mới, trao toàn quyền phát triển kinh doanh bán lẻ và phát triển chiều sâu và chuyên sâu hơn cho Orange-e-Net để chuyển đổi và nâng cấp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và củng cố hoạt động kinh doanh quản lý tài sản. Đồng thời,


https://www.vaytiencaptoc.net/2021/10/ping-bank.html

#SGBank, #PingAnBank,  


MỜI BẠN XEM THÊM
>> Làm thẻ ATM tài khoản số đẹp, số tứ quý Miễn phí
>> Mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, nhận thẻ tại Nhà
>> Làm Thẻ ATM MBBank Tài khoản theo số điện thoại Miễn phí
>> Làm Thẻ ATM VPBank Tài khoản số đẹp Miễn phí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

© 2020 Toàn bộ bản quyền thuộc Căn Hộ trung Tâm Sài Gòn